Stan serwisów społeczności real-time

Udostępniamy Państwu informacje dotyczące aktualnego stanu i dostępności usług oraz informacje o planowanych przerwach technicznych i planowanych pracach mogących wpływać na dostępność usług. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usług zalecamy ich zgłoszanie poprzez system wsparcia online. Jeśli wszystkie usługi działają prawidłowo a nadal masz problem z korzystaniem z usług sprawdź Bazę Wiedzy.

Status dostępność usług, stan na: 2021-08-01 03:29

Nasze usługi świadczone są w oparciu o wiele serwerów, znajdujących się w różnych krajach. Serwery te są przez nas stale monitorowane a działanie każdego z serwisów w znacznym stopniu zależy od prawidłowego działania wszystkich naszych serwerów. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby nasze usługi działały sprawnie i szybko. W przypadku jakichkolwiek problemów z usługami sprawdź komunikaty teczniczne, aby znaleźć informację o awariach, planowanych pracach technicznych i czasie ich zakończenia.

WEB
DNS
SSL


Zaplanowane prace techniczne, oraz status prac i awarii

Bądź na bieżąco, sprawdź aktualne komunikaty teczniczne - dotyczące bezpieczeństwa, dostępności usług, awarii oraz planowanych przerw i prac technicznych mogących utrudnić dostęp do serwisów! W przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu usług zalecamy ich zgłaszanie poprzez system wsparcia online


Kolejna cykliczna przerwa techniczna nastąpi za: 1 godz. 31 min.

Codzienna przerwa techniczna nastąpi o godzinie 5:00 czasu PL i potrwa ~20 minut, do godziny: 5:20. Przerwa następuje w celu utworzenia codziennych kopii zapasowych danych i zaplanowana jest w godzinach najmniejszego ruchu aby nie powodować znaczących utrudnień. W trakcie przerwy dostęp do usług będzie niemożliwy. Prosimy nie dokonywać w tym czasie żadnych operacji na stronach oraz nie dokonywać w tym czasie płatności za usługi. Po zakończeniu przerwy wszystkie usługi wracają automatycznie do normalnego działania.


Brak dostępu do usług z powodów bezpieczeństwa?

Sporadycznie, możliwe jest wystąpienie braku dostępu do usług i serwisów, pomimo, że status dostępności usług nie wskazuje na występowanie jakichkolwiek błędów oraz nie są prowadzone żadne prace techniczne! Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy nasz system na dowolnym z serwerów zablokuje konkretnego użytkownika (IP z którego korzysta użytkownik) ze względów bezpieczeństwa. Sytuacja taka może się zdażyć gdy system wykryje nietypowe działanie użytkownika i uzna je za możliwie niebezpieczne a także w innych sytuacjach, gdy np. dany adres IP wykorzystywany był uprzednio do takich działań i trafił on do jednej z wielu baz adresów niebezpiecznych. W przypadku, gdy dostęp do usług z danego urządzenia nie jest możliwy pomimo braku prac i przerw w świadczeniu usług należy odczekać 5 minut i spróbować połączyć się z usługą ponownie, jeśli problem nadal występuje, konieczny będzie kontakt z obsługą techniczną, która zbada i pomoże rozwiązać problem! Liczymy na wyrozumiałość, naszym priorytetem jest bezpieczeństwo każdego z naszych użytkowników i każde wdrożone zabezpieczenie i rozwiązania techniczne służą temu, by chronić Twoje dane.


Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku awarii

Pomimo wszelkich starań aby nasze usługi działały stabilnie i bez przerw możliwe są sytuacje, które uniemożliwią realizację i udostępnianie usług. W przypadku kataklizmów, uszkodzeń sieci, uszkodzeń sprzętu, nagłych awarii lub włamań możliwe jest zaprzestanie świadczenia usług na czas niezbędny do ich ponownego przywrócenia. RANDKA.BIZ SP.Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, awarie, uszkodzenia i błędy uniemożliwiające świadczenie usług spowodowane sytuacjami od nas niezależnymi. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji zobowiązujemy się do poinformowania użytkowników o zaistnieniu takich sytuacji. Działamy odpowiedzialnie, rygorystycznie dbamy o bezpieczeństwo naszych urządzeń, stron i baz danych. Nie powierzamy ich także żadnym podmiotom i osobom trzecim. Bez względu na wypadki losowe zobowiązujemy się do odzyskania i wznowienia usług dzięki zastosowaniu profesjonalnych rozwiązań zabezpieczających dane naszych klientów.